hotline
darcekovy-kupon

Najbližšie tréningy

Vyberte si termín tréningu

Defenzívna jazda

Defenzívna jazda je spôsob vedenia motorového vozidla, ktorý umožňuje vodičovi zabrániť vzniku krízovej situácie a vzniku dopravnej nehody. Toto je možné dosiahnuť len zmenou často nesprávnych návykov vodičov. 


Čo je to defenzívna jazda?

Tento termín je vo svete pomerne známy a rozšírený už desaťročia, na Slovensku sa dostáva do povedomia iba postupne. Defenzívna jazda je spôsob vedenia motorového vozidla, ktorý umožňuje vodičovi zabrániť vzniku krízovej situácie a vzniku dopravnej nehody. Toto je možné dosiahnuť len zmenou návykov vodičov.

Variabilnosť


Modul 1: Zásady defenzívnej jazdy – základný modul zameraný na predstavenie a osvojenie si návykov zásad defenzívnej jazdy.

Modul 2: Únava a jazda – modul zameraný na faktor únavy a spôsobu jazdy, zásady jazdy v noci, za zníženej viditeľnosti a nepriaznivého počasia.

Modul 3: Aktívna a pasívna bezpečnosť, legislatíva – modul detailne popisujúci všetky známe bezpečnostné prvky vo vozidlách, ich funkčnosť a využitie. Novinky v platných predpisoch o premávke na pozemných komunikáciách.


Okrem uvedených modulov máme pripravené moduly zamerané na analýzu nehôd pre začiatočníkov, vodičov zo zahraničia, občasných vodičov, školu bezpečnej jazdy zameranú na zvládanie kritických situácií, a pod.

Okrem toho Vám ponúkame bezplatné poradenstvo pri analýze príčin dopravných nehôd, definovanie minimálnej bezpečnostnej výbavy vo vozidlách, účasť na tvorbe interných smerníc pre vozový firemný park a pod.

Ako sme už v úvode naznačili, kladieme dôraz na variabilnosť a na individuálne potreby každého partnera. Sme si vedomí toho, že návyky vodičov nie je možné meniť okamžite a preto preferujeme dlhodobú spoluprácu, ktorá v konečnom dôsledku prinesie aj dlhodobý efekt – menej dopravných nehôd, menej zranení, nižšie finančné náklady.

Toto je iba malý náznak možností, ktoré ponúkame. Podľa Vášho záujmu sa radi zúčastníme na spoločne dohodnutom stretnutí, na ktorom Vás oboznámime s celou našou ponukou.

Treningové centrá

Tréningy Defenzívnej jazdy prebiehajú v bežnej premávke a spravidla sa realizujú na miestach definovaných zákazníkom.

navigácia