hotline
darcekovy-kupon

Najbližšie tréningy

Vyberte si termín tréningu

Súťaž o lístky na Moto GP a ďalšie ceny

Súťaž o lístky na Moto GP a ďalšie ceny

 

O čo súťažíme?

 

1x 2 vstupenky GOLD na Moto GP 2019 v Brne (INFO)

1x 2 vstupenky SILVER na Moto GP 2019 v Brne (INFO)

1x poukaz 50€ na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly

1x poukaz 30€ na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly

5x tričko z bio bavlny s motívom SuperDRIVE

5x fotokniha "Motorky na slovenských cestách"

6x vreckový merač tlaku v pneumatikách + dámsky náramok

 

Ako sa môžete zapojiť?

 

Stačí do online formulára doplniť svoje kontaktné údaje a odoslať ho. Formulár je dostupný tu:

 

 

Zo všetkých účastníkov, ktorí splnia podmienky súťaže vyberieme 20, ktorí získajú ceny uvedené vyššie.

 

Súťaž prebieha od 8.7. do 28.7.2019.

   

Výhercov zverejníme na tejto stránke 30.7.2019 a budeme ich informovať e-mailom, prípadne SMS na poskytnuté tel. číslo.

  

Veľa šťastia!

 

 

Podmienky súťaže:

 

- Účastník súťaže musí byť starší ako 18 rokov s trvalým (alebo prechodným) pobytom na území SR.

 

- Účastník musí na webovej stránke https://mailchi.mp/superdrive/letna_sutaz vyplniť svoj e-mail a celé meno a odoslať formulár. Telefónne číslo nie je povinný údaj, slúži ako kontakt pre prípad výhry.

 

- Každý účastník sa môže zúčastniť len 1x. V prípade duplikátnych registrácií sa započíta len 1 registrácia.

 

 

 

Úplné pravidlá súťaže

 

 

1. Súťaž organizuje spoločnosť SuperDrive, s.r.o., so sídlom Nedožery - Brezany, Nedožerského 64, PSČ 972 12, IČ: 36852996, zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, Vložka číslo: 18458/R (ďalej len “SuperDrive” alebo „organizátor“). Účasť v Súťaži je zdarma a nie je podmienená nákupom služieb spoločnosti SuperDrive.

 

2. Súťaž trvá od 8.7.2019 do 28.7.2019. Súťaží sa o 20 ks cien. Každý výherca obdrží 1 cenu. Výhru je možné aj venovať ako darček tretej osobe.

Zoznam výhier:

- 1. 2 vstupenky GOLD na Moto GP 2019 v Brne. Súčasťou výhry nie je ubytovanie ani doprava na miesto podujatia.

- 2. 2 vstupenky SILVER na Moto GP 2019 v Brne. Súčasťou výhry nie je ubytovanie ani doprava na miesto podujatia.

- 3. poukaz 50€ na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly. Poukaz bude vystavený na meno a bude mať platnosť 1 rok.

- 4. poukaz 30€ na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly. Poukaz bude vystavený na meno a bude mať platnosť 1 rok.

- 5.-9. tričko z bio bavlny bielej farby s motívom SuperDRIVE. Veľkosť podľa dostupnosti (budeme sa snažiť vyhovieť, pokiaľ to bude možné)

- 10.-14. fotokniha "Motorky na slovenských cestách" od Milan "Bubo" Paprčka

- 15.-20. vreckový merač tlaku v pneumatikách + dámsky náramok

 

3. Záujemca o účasť v súťaži musí na webovej stránke https://mailchi.mp/superdrive/letna_sutaz vyplniť svoj e-mail, celé meno a odoslať formulár. Telefónné číslo nie je povinný údaj, slúži ako kontakt pre prípad výhry. Účastník musí byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.

 

4. 18 výhercov bude náhodne vybraných zo všetkých záujemcov o účasť v súťaži, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky. Výhercovia budú oboznámení o výhre e-mailom, príp. SMS 29.7.2019 a ich meno vo formáte Krstné meno a iniciála Priezviska bude aj zverejnené na tejto stránke.

 

5. Výherca ceny 1. a 2. - vstupeniek na Moto GP musí odpovedať na správu (oznámenie o výhre) najneskör do 1.8. a poskytnúť kontaktnú adresu pre zaslanie výhry, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné k prevzatiu výhry. Moto GP v Brne prebieha 2.-4.8.2019. Pokiaľ výherca nedodá kontaktné údaje do 1.8.2019, výhra prepadá v prospech organizátora.

 

6. Výhercovia ceny 3. a 4. - darčekový poukaz musí odpovedať na správu a poskytnúť ďalšie údaje nevyhnutné k prevzatiu výhry. Pokiaľ výherca nedodá údaje do 10.8.2019, výhra prepadá v prospech Organizátora. Poukaz odošle Organizátor e-mailom vo forme PDF.

 

7. Výhercovia ceny 5.-20. musí odpovedať na správu a poskytnúť kontaktnú adresu pre zaslanie výhry, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné k prevzatiu výhry. Pokiaľ výherca nedodá kontaktné údaje do 10.8.2019, výhra prepadá v prospech Organizátora. Výhru odošle organizátor Slovenskou poštou, pokiaľ nebude s výhercom dohodnuté inak.

    

8. Výhra účastníka súťaže, ktorú z dôvodov spočívajúcich nie na strane Organizátora nebude možné využiť, prepadá v prospech Organizátora. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre z dôvodov spočívajúcích na strane účastníka súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií.

 

9. Na výhru nevzniká právny nárok a nie je možné ju vymeniť za hotovosť ani miesto nej požadovať iné plnenie. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

10. Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi súhlas s tým, aby spracoval jeho kontaktné údaje pre účely prevzatia výhry a pre marketingové účely (zasielanie newslettera). Spracovanie údajov sa riadi zásadami ochrany osobných údajov SuperDRIVE. Z newslettera se dá kedykoľvek odhlásiť. 

 

11. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na internetových stránkach www.superdrive.sk.

  

12. Účastník splnením podmienok súťaže a teda zaradením do súťaže súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže v plnom rozsahu.

 

13. Súťaž organizuje spoločnosť SuperDrive s.r.o. z vlastnej iniciatívy a nezávisle na portáli www.facebook.com. Nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí. Účastník kompletne oslobodzuje spoločnosť Facebook od akýchkoľvek záväzkov.