hotline
darcekovy-kupon

Najbližšie tréningy

Vyberte si termín tréningu

Súťaž o lístky na Moto GP a ďalšie ceny

Súťaž o lístky na Moto GP a ďalšie ceny

 

Gratulujeme výhercom!

 

2 vstupenky GOLD na Moto GP 2019 v Brne (INFO)

Gabriela G.

1x 2 vstupenky SILVER na Moto GP 2019 v Brne (INFO)

Ľubomír V.

1x poukaz 50€ na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly

Martin Č.

1x poukaz 30€ na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly

Vlastimil M.

5x tričko z bio bavlny s motívom SuperDRIVE

Ján Ď.

Gabriela S.

Milan M.

Nika J.

Eva Z.

5x fotokniha "Motorky na slovenských cestách"

Jozef L.

Erich O.

Katarína B.

Jana F.

Matúš Ť.

6x vreckový merač tlaku v pneumatikách + dámsky náramok

Nikola M.

Veronika A.

Filip C.

Jana S.

Veronika V.

Marek L.

 

Ako sa môžete zapojiť?

 

Súťaž je ukončená.

 

 ________________________________________________________

 

Pravidlá

 

Zo všetkých účastníkov, ktorí splnia podmienky súťaže vyberieme 20, ktorí získajú ceny uvedené vyššie.

 

Súťaž prebieha od 8.7. do 28.7.2019.

   

Výhercov zverejníme na tejto stránke 30.7.2019 a budeme ich informovať e-mailom, prípadne SMS na poskytnuté tel. číslo.

  

Veľa šťastia!

 

 

Podmienky súťaže:

 

- Účastník súťaže musí byť starší ako 18 rokov s trvalým (alebo prechodným) pobytom na území SR.

 

- Účastník musí na webovej stránke https://mailchi.mp/superdrive/letna_sutaz vyplniť svoj e-mail a celé meno a odoslať formulár. Telefónne číslo nie je povinný údaj, slúži ako kontakt pre prípad výhry.

 

- Každý účastník sa môže zúčastniť len 1x. V prípade duplikátnych registrácií sa započíta len 1 registrácia.

 

 

 

Úplné pravidlá súťaže

 

 

1. Súťaž organizuje spoločnosť SuperDrive, s.r.o., so sídlom Nedožery - Brezany, Nedožerského 64, PSČ 972 12, IČ: 36852996, zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, Vložka číslo: 18458/R (ďalej len “SuperDrive” alebo „organizátor“). Účasť v Súťaži je zdarma a nie je podmienená nákupom služieb spoločnosti SuperDrive.

 

2. Súťaž trvá od 8.7.2019 do 28.7.2019. Súťaží sa o 20 ks cien. Každý výherca obdrží 1 cenu. Výhru je možné aj venovať ako darček tretej osobe.

Zoznam výhier:

- 1. 2 vstupenky GOLD na Moto GP 2019 v Brne. Súčasťou výhry nie je ubytovanie ani doprava na miesto podujatia.

- 2. 2 vstupenky SILVER na Moto GP 2019 v Brne. Súčasťou výhry nie je ubytovanie ani doprava na miesto podujatia.

- 3. poukaz 50€ na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly. Poukaz bude vystavený na meno a bude mať platnosť 1 rok.

- 4. poukaz 30€ na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly. Poukaz bude vystavený na meno a bude mať platnosť 1 rok.

- 5.-9. tričko z bio bavlny bielej farby s motívom SuperDRIVE. Veľkosť podľa dostupnosti (budeme sa snažiť vyhovieť, pokiaľ to bude možné)

- 10.-14. fotokniha "Motorky na slovenských cestách" od Milan "Bubo" Paprčka

- 15.-20. vreckový merač tlaku v pneumatikách + dámsky náramok

 

3. Záujemca o účasť v súťaži musí na webovej stránke https://mailchi.mp/superdrive/letna_sutaz vyplniť svoj e-mail, celé meno a odoslať formulár. Telefónné číslo nie je povinný údaj, slúži ako kontakt pre prípad výhry. Účastník súťaže musí byť starší ako 18 rokov s trvalým (alebo prechodným) pobytom na území SR.

 

4. 20 výhercov bude náhodne vybraných zo všetkých záujemcov o účasť v súťaži, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky. Výhercovia budú oboznámení o výhre e-mailom, príp. SMS 29.7.2019 a ich meno vo formáte Krstné meno a iniciála Priezviska bude aj zverejnené na tejto stránke.

 

5. Výherca ceny 1. a 2. - vstupeniek na Moto GP musí odpovedať na správu (oznámenie o výhre) najneskör do 1.8. a poskytnúť kontaktnú adresu pre zaslanie výhry, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné k prevzatiu výhry. Moto GP v Brne prebieha 2.-4.8.2019. Pokiaľ výherca nedodá kontaktné údaje do 1.8.2019, výhra prepadá v prospech organizátora.

 

6. Výhercovia ceny 3. a 4. - darčekový poukaz musí odpovedať na správu a poskytnúť ďalšie údaje nevyhnutné k prevzatiu výhry. Pokiaľ výherca nedodá údaje do 10.8.2019, výhra prepadá v prospech Organizátora. Poukaz odošle Organizátor e-mailom vo forme PDF.

 

7. Výhercovia ceny 5.-20. musí odpovedať na správu a poskytnúť kontaktnú adresu pre zaslanie výhry, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné k prevzatiu výhry. Pokiaľ výherca nedodá kontaktné údaje do 10.8.2019, výhra prepadá v prospech Organizátora. Výhru odošle organizátor Slovenskou poštou, pokiaľ nebude s výhercom dohodnuté inak.

    

8. Výhra účastníka súťaže, ktorú z dôvodov spočívajúcich nie na strane Organizátora nebude možné využiť, prepadá v prospech Organizátora. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre z dôvodov spočívajúcích na strane účastníka súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií.

 

9. Na výhru nevzniká právny nárok a nie je možné ju vymeniť za hotovosť ani miesto nej požadovať iné plnenie. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

10. Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi súhlas s tým, aby spracoval jeho kontaktné údaje pre účely prevzatia výhry a pre marketingové účely (zasielanie newslettera). Spracovanie údajov sa riadi zásadami ochrany osobných údajov SuperDRIVE. Z newslettera se dá kedykoľvek odhlásiť. 

 

11. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na internetových stránkach www.superdrive.sk.

  

12. Účastník splnením podmienok súťaže a teda zaradením do súťaže súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže v plnom rozsahu.

 

13. Súťaž organizuje spoločnosť SuperDrive s.r.o. z vlastnej iniciatívy a nezávisle na portáli www.facebook.com. Nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí. Účastník kompletne oslobodzuje spoločnosť Facebook od akýchkoľvek záväzkov.